Online garantiforlængelse

Få 2 år oveni og udvid din garanti fra 2 til 4 år: Du skal blot udfylde formularen og få to ekstra års garanti.Garantibestemmelser

Generel information og garanti

Vi, FOND OF GmbH, yder to års garanti på forarbejdning og materiale af alle ergobag skoletasker fra købsdatoen. Garantien gælder inden for den Europæiske Unions og Schweiz’ geografiske anvendelsesområde og inden for det personlige anvendelsesområde, såfremt du som forbruger i henhold til § 13 BGB har købt en ergobag-skoletaske.

Dine lovbestemte rettigheder som forbruger ved mangler (efteropfyldelse, tilbagetrædelse eller reduktion samt evt. Skadeserstatning i henhold til §§ 437 ff. BGB) begrænses ikke af denne garanti, men kan gøres gældende over for den pågældende forhandler (sælger) uafhængigt og gratis af denne garanti.

Hvis du inden for den toårige garantiperiode konstaterer materiale- eller forarbejdningsfejl, og ergobag-skoletasken overdrages til den pågældende forhandler eller direkte til os inden udløbet af garantien, afhjælper vi den pågældende mangel eller erstatter ergobag-skoletasken med et fejlfrit produkt. Vi træffer beslutning om, hvordan fejlene skal afhjælpes. Vi dækker i den forbindelse de omkostninger, der er forbundet med at afhjælpe fejlen som sådan, samt eventuelt opståede forsendelsesomkostninger. Andre omkostninger, som derudover kan opstå i forbindelse med garantikravet, som f.eks. omkostninger til forsendelseskasser, dækkes ikke af os.

Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der skyldes forkert håndtering, uheld eller ekstreme temperaturer.

Alt tilbehør til ergobag-skoletasker, som udelukkende er dækket af de lovpligtige garantirettigheder, er udelukket fra garantien, især: Fritidsrygsække, sportstasker, gymnastiktasker, penalhus, penalhus, rulle, regnslag, skolekræmmerhus, hæftemapper, drikkedunke, madkasser, pengekat, penalhus inkl. fyld, vedhæng, kletties, zippies, refleksmærker, paraplyer.

Vær opmærksom på, at ergobag-skoletasken kan blive påvirket pga. ydre påvirkninger som f.eks. vask i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, eller at den kan blive udsat for stor kraft ovenfra, som f.eks. ved at sidde på den, og derved miste sin stabilitet. Desuden kan den deforme facon bevirke, at dine skoletasker (cubo/light/wide) ikke længere kan åbnes/lukkes korrekt. I disse tilfælde er vores garanti ikke gældende, da der er tale om forkert håndtering.

Garantiperioden forlænges ikke med yderligere to år i tilfælde af garanti. Garantien er altid gyldig fra købsdatoen og begrænset til den periode på to år, der skal beregnes fra købsdatoen.

Rejsning af garantikrav

I tilfælde af en garantisag bedes du henvende dig til os som garantigiver:
FOND OF GmbH
Vitalisstraße 67
50827 Köln, Tyskland
info@ergobag.de
+49 (0) 221 9567 3230

For at gøre garantikravet gældende skal du først tilmelde din ergobag-skoletaske pr. e-mail, telefon eller direkte via den dertil beregnede online-kontaktformular. I meddelelsen indgår købskvitteringen (faktura eller kvittering), en skadebeskrivelse, billeder af skaderne samt ansøgerens personlige adresseoplysninger. Ca. 1-2 arbejdsdage efter at have sendt formularen, modtager du et svar via e-mail, hvor garantisagen bekræftes og den videre fremgangsmåde forklares.

Garantiprocedure

Såfremt alle nødvendige oplysninger foreligger, og garantisagen oprettes, modtager du en returlabel fra os og sender den ergobag-skoletaske, der skal reklameres over, tilbage til os i originalkartonen eller en egnet pakke. Omtrent 1-2 hverdage efter modtagelse af returforsendelsen følger undersøgelsen og reparationen af ergobag-skoletasken. Hvis der er tale om en uoprettelig defekt på produktet, vil du blive kontaktet igen via e-mail og blive informeret om kravet på et ombytningsprodukt. Hvis kontrollen viser, at der ikke foreligger et garantitilfælde, sender vi din ergobag-skoletaske tilbage til dig uden beregning.